آرشیو برچسب های: تبلیغات

7 ویژگی برجسته یک آگهی تبلیغاتی خوب

۷ ویژگی برجسته یک آگهی تبلیغاتی خوب

ویژگی های برجسته یک آگهی تبلیغاتی خوب عبارت است از:

1. باید ساده باشد
2. باید قدرت جذب مخاطب را داشته باشد
3. باید وسوسه انگیز باشد
4. باید دارای ارزش معنوی باشد
5. باید شامل نکات آموزشی باشد
6. باید در ذهن ماندگار باشد
7. باید واقعی باشد